Module Code: hero
Module Code: content-block
Module Code: content-title

BoarBetter to nowy produkt pomagający zmniejszyć ryzyko związane z niepowodzeniem lub błędami w wykrywaniu rui w hodowli trzody chlewnej

Module Code: discover-more-blocks
h
h

ZNACZENIE BODŹCÓW WĘCHOWYCH

Węch wykorzystywany jest przez świnie jako kluczowy element mający wpływ na ich zachowania reprodukcyjne. Zapach ma krytyczne znaczenie, ponieważ informacje przekazywane przez feromony stymulują u samicy odruchy kopulacyjne wskazując, kiedy jest w rui (oestrus) i kiedy jest gotowa do rozpłodu. Dlatego też dla prawidłowego wykrywania rui w hodowli trzody chlewnej niezbędna jest dobra kompozycja feromonów.

h
h
h

RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEPOWODZENIEM LUB BŁĘDAMI W WYKRYWANIU RUI

W nowoczesnej hodowli trzody chlewnej niezbędne są trzy istotne elementy: płodna samica, atrakcyjny seksualnie knur oraz hodowca/pracownik obsługi. Każdy z tych elementów może mieć duży wpływ na sukces reprodukcyjny w gospodarstwie.

Należy zadać sobie kluczowe pytania:

  • Czy zapach wytwarzany przez knura jest wystarczająco silny?
  • Czy samica jest w rui?
h
h
h

ZMNIEJSZ RYZYKO – ZASTOSUJ BOARBETTER®

Wykrywanie rui uzależnione jest od prawidłowej identyfikacji czy u samicy wystąpiła reakcja na bodźce seksualne pochodzące od samca. Włączenie nowego produktu BoarBetter do tego procesu pomaga zmniejszyć ryzyko wystąpienia niedostatecznego popędu płciowego u samicy.

h
h
h

DLACZEGO WYKRYWANIE RUI JEST TAKIE WAŻNE

Wykrywanie rui (oestrus) jest jednym z najważniejszych zadań w każdym systemie rozrodu trzody chlewnej. Niewykrycie rui u loch i loszek lub błędy w jej wykrywaniu są dwiema głównymi przyczynami uzyskiwania słabej wydajności rozrodczej stada. Poprawa skuteczności wykrywania rui zmniejsza ryzyko powstania dni nieprodukcyjnych i umożliwia wyznaczenie optymalnego terminu inseminacji dla uzyskania optymalnej wielkości miotu.

h
Module Code: repeater

your browser is too old, please use Firefox, Edge or Chrome Download.