Module Code: hero
Module Code: content-block
Module Code: content-title

UTRZYMANIE MAKSYMALNEJ STYMULACJI

Module Code: content-paragraph

Aktywny, dojrzały knur dostarcza szeregu bodźców, wśród których bodźce
zapachowe odgrywają główną rolę w przebiegu rui.¹

Module Code: video-block
h
Module Code: content-image-block
h

ŚLINA KNURA – TRZY FEROMONY

Feromony są wydzielanymi przez organizm związkami chemicznymi, które wywołują określoną reakcję u osobników tego samego gatunku.
Przez wiele lat uważano, że jedynym źródłem sygnału przekazywanego za pomocą molekuł zapachowych knura i wywołującego objawy rui u loch, były dwa feromony: androstenol i androstenon. Ostatnie badania wykazały, że ślina knura zawiera także trzecią lotną cząsteczkę o nazwie chinolina, która wykazuje działanie feromonowe i działa synergistycznie z androstenolem i androstenonem w celu uzyskania optymalnego pobudzenia płciowego u loch w rui.²

Module Code: content-image-block

CZYNNIK WYZWALAJĄCY

Dojrzały płciowo knur wytwarza w ślinie trzy rodzaje feromonów. Są one przekazywane samicy podczas bliskiego kontaktu z knurem. Feromony są przekazywane do głównego narządu węchu, do nabłonka węchowego w jamie nosowej wyposażonego w komórki czuciowe, gdzie są one odbierane przez określone receptory węchowe.

h
Module Code: content-block
Module Code: content-paragraph

Neurony węchowe przekształcają sygnały chemiczne w sygnał elektryczny, który jest szybko przekazywany do centralnego układu nerwowego.
Jeden określony receptor rozpoznaje konkretną strukturę chemiczną.

Jeżeli wszystkie trzy typy receptorów są poddane stymulacji, do mózgu dociera optymalna ilość bodźców wywołujących pobudzenie płciowe.

Module Code: content-image-block
h
Module Code: video-block
h
Module Code: cta-content-image-block
h

RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEPOWODZENIEM LUB BŁĘDAMI W WYKRYWANIU RUI

Pewne czynniki mogą mieć wpływ na zdolność knura do dostarczenia bodźców seksualnych niezbędnych samicy do manifestowania objawów rui lub samej samicy do zareagowania na obecność knura. Ryzyko to może mieć istotny wpływ na wydajność rozrodczą stada i rentowność hodowli.

PRZEJDŹ DO NASTĘPNEJ STRONY GDZIE ZNAJDZIESZ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT RYZYKA ZWIĄZANEGO Z NIEPOWODZENIEM LUB BŁĘDAMI W WYKRYWANIU RUI

Module Code: content-block
Module Code: content-paragraph

REFERENCES: 1. Signoret & du Mesnil du Buisson. 1961. Etude du comportement de la truie en oestrus. IVth Congr. int. Reprod. Anim., La Haye, 171-5. 2. McGlone et al. 2019. A novel boar pheromone mixture induces sow estrus behaviors and reproductive success. Appl. Anim. Behav. Sci.;219:104832. 3. May Matthieu. 2016. Use of solid-phase microecratcion to tedtect semiochemicals in synthetic and biological systems. Master dissertation, Texas Tech University, 78p.

Module Code: repeater

your browser is too old, please use Firefox, Edge or Chrome Download.