Module Code: hero
Module Code: content-block
Module Code: content-paragraph

Włączenie produktu BoarBetter do procedury wykrywania rui może pomóc
zmniejszyć ryzyko i poprawić wydajność rozrodczą stada.

Module Code: content-image-block
h

OPTYMALNE ZASTOSOWANIE FEROMONÓW

Włączenie produktu BoarBetter do procedury wykrywania rui daje pewność, że samica otrzymała wszystkie trzy feromony i tym samym pojawia się u niej optymalne pobudzenie płciowe. BoarBetter zawiera kombinację syntetycznych analogów trzech feromonów obecnych w ślinie knura (androstenon, androstenol i chinolina).

BOARBETTER zawiera niebieski barwnik ułatwiający aplikację i przeznaczony jest do stosowania w pojedynczej dawce.

Module Code: content-image-block
h

WYWOŁYWANIE POBUDZENIA PŁCIOWEGO MINIMALIZUJE KOMPLIKACJE ZWIĄZANE Z WYZNACZANIEM TERMINU SZTUCZNEJ INSEMINACJI

Zastosowanie preparatu BoarBetter w celu skutecznego wywołania popędu płciowego u lochy nie tylko zmniejsza ryzyko przeoczenia początku rui, ale może również pomóc w ustaleniu optymalnego okna czasowego na wykonanie inseminacji, co w efekcie powoduje, że:

  • Możliwe jest zredukowanie liczby dawek nasienia używanego do inseminacji.
  • Potencjalnie możliwe jest otrzymanie liczniejszych miotów.

Dodatkowo BoarBetter może być także pomocny w wykryciu zakończenia rui:

  • Inseminacja w momencie wygasania rui zwiększa ryzyko zapłodnienia po owulacji.
  • Wraz z tym pojawia się ryzyko wystąpienia zakażeń układu moczowo-płciowego, obniżenia płodności i zmniejszenia liczebności miotu.
Module Code: content-image-block
h

BOARBETTER JEST O 64% BARDZIEJ SKUTECZNY²

Wykazano, że kombinacja trzech feromonów wchodzących w skład preparatu BoarBetter wywołuje optymalne pobudzenie seksualne u samic w rui w porównaniu z pojedynczymi feromonami.

Module Code: content-image-block

W JAKI SPOSÓB EKSPOZYCJA LOCHY NA DZIAŁANIE PRODUKTU BOARBETTER WPŁYWA NA JEJ ZACHOWANIE*²

h
Module Code: stats

JAKIE KORZYŚCI MOŻE DAĆ SOSOWANIE BOARBETTER® W TWOJEJ HODOWLI

91%

WYKRYWANIE RUI

Vs. 100%

93%

SKUTECZNOŚĆ KRYCIA

Vs. 93.3%

15

URODZONE W MIOCIE

Vs. 15

Wyniki badań terenowych przeprowadzonych w komercyjnym gospodarstwie hodowlanym porównujących skuteczność BOARBETTER w połączeniu z odgłosem knura i żywego dojrzałego knura w wykrywaniu rui.¹

47 loch w rui poddanych działaniu Boarbetter i odgłosowi knura oraz 45 loch w rui poddanych ekspozycji na żywego dojrzałego knura.

h
Module Code: content-block-video

JAK PODAWAĆ BOARBETTER®

4 ml BOARBETTER należy spryskać bezpośrednio na tarczę ryjową samicy. Używając odpowiedniego aplikatora należy rozpylić produkt z odległości 20-30 cm od tarczy ryjowej lochy. BOARBETTER zawiera niebieski barwnik, który ułatwia i potwierdza prawidłową aplikację.

*BoarBetter sprzedawany jest samodzielnie – zapytaj o aplikator u swojego lekarza weterynarii
h
Module Code: content-image-block

WYKRYWANIE RUI U LOCHY PRZY POMOCY BOARBETTER

h
Module Code: content-block
Module Code: content-title

NAJLEPSZA W SWOJEJ KLASIE STYMULACJA POZWALAJĄCA ZMNIEJSZYĆ RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEPOWODZENIEM LUB BŁĘDAMI W WYKRYWANIU RUI

Module Code: content-block
Module Code: content-paragraph

BOARBETTER® może zapewnić stałą i niezawodną ekspozycję na feromony płciowe podczas procedury wykrywania rui.

Module Code: discover-more-blocks
h
1

ZMNIEJSZ RYZYKO SŁABEJ STYMULACJI WĘCHOWEJ - UŻYJ KNURA + BOARBETTER

BOARBETTER może pomóc zmniejszyć ryzyko i zmaksymalizować skuteczność wykrywania rui:

  • Niedojrzałość płciowa i indywidualne różnice mogą znacząco wpływać na poziom feromonów u knura.
  • Brak zainteresowania – niski poziom libido, zmęczenie i/lub zainteresowanie paszą mogą wpływać na ilość feromonów u knura, które wpływają stymulująco na lochę.
h
h
2

WYKRYWANIE RUI TAM, GDZIE NIE MOŻNA UŻYĆ KNURA

BOARBETTER można stosować w każdym miejscu na terenie gospodarstwa i we wszystkich obszarach kontrolowanych pod kątem bezpieczeństwa biologicznego.

Specyfika pomieszczeń inwentarskich, nakład pracy lub zasady bioasekuracji mogą uniemożliwić doprowadzanie knurów do samic, a tymczasem kontrola rui byłaby korzystna dla wydajności hodowli. Przykłady obejmują:

  • Kontrola rui po odsadzeniu
  • Sprawdzanie rui w trakcie kwarantanny
  • Szybka sprawdzenie rui kiedy zajdzie potrzeba.

UWAGA: Zawsze, kiedy jest to możliwe zalecana jest obecność knura.

h
Module Code: cta-content-image-block
h

Preparat BOARBETTER jest dostępny za pośrednictwem lekarza weterynarii. Aby uzyskać więcej informacji na temat najbliższego dystrybutora produktu należy skontaktować się z firmą Vetoquinol.

Module Code: content-block
Module Code: content-paragraph

REFERENCES: 1. Vela Bello et al. in prep. 2. McGlone et al. 2019. A novel boar pheromone mixture induces sow estrus behaviors and reproductive success. Appl. Anim. Behav. Sci.;219:104832

Module Code: repeater

your browser is too old, please use Firefox, Edge or Chrome Download.