Module Code: hero
Module Code: content-block
Module Code: content-paragraph

Pewne czynniki mogą prowadzić do niepowodzenia lub błędów w wykrywaniu rui, co z kolei wiąże się z ryzykiem uzyskania słabych parametrów rozrodczych jak np. większa liczba loch powtarzających ruję i niższa plenność.

Module Code: content-image-block
h

PROBLEMY U SAMCÓW

Wykrywanie rui przy użyciu knura może być wyzwaniem dla hodowców i pracowników obsługi gospodarstwa hodowlanego:

  • Zapewnienie każdej samicy wystarczająco długiego czasu ekspozycji na knura wymaga obecności zainteresowanych seksualnie samców. Jednak zmęczenie lub większe zainteresowanie paszą u knura może ograniczyć niezbędną stymulację seksualną.
  • Młode knury mogą być niedostatecznie dojrzałe płciowo i nie wydzielać wystarczającej ilości feromonów.
  • Starsze knury mogą być agresywne, co może być niebezpieczne dla hodowcy i pracowników obsługi.
  • Ze względu na zasady bezpieczeństwa biologicznego knury używane do wykrywania rui mogą nie mieć wstępu w określonych miejscach na terenie gospodarstwa.
  • Może zdarzyć się, że pojawią się problemy z dostępnością knura, na przykład z powodu chwilowego braku knurów w hodowli lub z powodu niefortunnej śmierci knura.
Module Code: content-image-block
h

PROBLEMY U SAMIC

W przypadku niektórych samic, zwłaszcza młodych, może pojawić się trudność w manifestowaniu typowych objawów rui.

Takie “problematyczne samice” muszą być traktowane z wyjątkową uwagą, aby zagwarantować skuteczne wykrycie rui, a w szczególności rozpoznanie jej początku, a tym samym wyznaczenie optymalnego terminu inseminacji.

Module Code: content-image-block
h

CZYNNIK LUDZKI

Powodzenie procedury wykrywania rui zależy w dużej mierze od umiejętności, wiedzy i doświadczenia hodowcy / pracownika obsługi.

Czynniki ryzyka, które mogą mieć wpływ na powodzenie tego procesu to m.in:

  • Przestrzeganie dobrych praktyk, szczególnie w przypadku bardziej wymagających samic.
  • Niektóre samice nie wykazują rui od razu przy pierwszym kontakcie wzrokowym i węchowym z knurem, co oznacza, że personel musi poświęcić więcej czasu na sprawdzenie, czy pojawiła się ruja.
  • Konieczność przeprowadzania częstych kontroli rui przy i tak już napiętym harmonogramie pracy.
  • Niedoświadczony personel lub rotacja personelu.
Module Code: cta-content-image-block
h

ZMNIEJSZ RYZYKO: TY + BOARBETTER

BOARBETTER to JEDYNY preparat w sprayu zawierający trzy feromony pochodzące ze śliny knura. Włączenie produktu BoarBetter do procedury wykrywania rui może pomóc zmniejszyć ryzyko wystąpienia opisanych tu problemów zarówno u knura jak i u lochy.

PRZEJDŹ DO NASTĘPNEJ STRONY GDZIE ZNAJDZIESZ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ZMNIEJSZENIU RYZYKA DZIĘKI ZASTOSOWANIU BOARBETTER

Module Code: repeater

your browser is too old, please use Firefox, Edge or Chrome Download.