Module Code: hero
Module Code: content-block
Module Code: content-paragraph

Czy masz dodatkowe pytania?
Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania.

Module Code: faqs

PRODUKT

Q. DLACZEBO BOARBETTER JEST PRODUKTEM INNOWACYJNYM?

A. BOARBETTER jest jedynym produktem zawierającym kombinację syntetycznych analogów wszystkich trzech feromonów obecnych w ślinie knura. BoarBetter został opracowany po niedawnym odkryciu jednego z feromonów, który ma wpływ na wywołanie pobudzenia płciowego u gotowej do rozpłodu samicy.

Q. CO TO SĄ FEROMONY?

A. Feromony to związki chemiczne naturalnie wytwarzane i wysyłane przez zwierzęta, które wywołują określoną reakcję behawioralną u osobnika je odbierającego, najczęściej w obrębie przedstawicieli tego samego gatunku. Feromony, zwane również substancjami semiochemicznym są zatem narzędziem komunikacji pomiędzy zwierzętami.

Q. W JAKI SPOSÓB DZIAŁA ŚLINA KNURA?

A. Feromony obecne w świnie knura łączą się z receptorami zlokalizowanymi w narządzie węchu – nabłonku węchowym w jamie nosowej wyposażonym w komórki czuciowe. Jeden określony receptor rozpoznaje konkretną strukturę chemiczną. Sygnały chemiczne zostają przekształcone w sygnał elektryczny, który jest szybko przekazywany do centralnego układu nerwowego. U gotowej do rozpłodu samicy wywołana zostaje wtedy określona reakcja behawioralna. Jeżeli wszystkie trzy typy receptorów są poddane stymulacji, do mózgu dociera optymalna ilość bodźców wywołujących pobudzenie płciowe.

Q. CZY BOARBETTER ZAWIERA PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO?

BOARBETTER nie zawiera żadnych składników pochodzenia zwierzęcego. Jest to produkt stworzony na bazie wody, zawierający syntetyczne analogi naturalnych cząsteczek feromonu.

Module Code: faqs

STOSOWANIE BOARBETTER

Q. KIEDY NALEŻY UŻYWAĆ BOARBETTER W PROCEDURZE WYKRYWANIA RUI?

A. BOARBETTER należy stosować w ramach rutynowej procedury wykrywania rui, którą przeprowadza się 3-4 dni po odsadzeniu, w celu uzyskania lepszej stymulacji seksualnej loch gotowych do rozpłodu.

Q. JAK DŁUGO UTRZYMUJE SIĘ EFEKT DZIAŁANIA BOARBETTER NA SAMICE GOTOWE DO ROZPŁODU?

A. Odpowiedź seksualna samic będących w rui obejmuje szeroki wachlarz zachowań, w tym tzw. odruch tolerancji. Zachowanie to, które pokazuje, że samica jest gotowa do zapłodnienia przez knura, może trwać do 15 minut.

Q. CZY PREPARAT BOARBETTER MOŻE ZASTĄPIĆ KNURA W PROCEDURZE WYKRYWANIA RUI?

A. Dobra praktyka wykrywania rui wymaga zastosowania ekspozycji na knura w celu dostarczenia samicy dużej ilości bodźców. Wśród nich istotną rolę w obserwacji zachowań seksualnych samic w rui odgrywa bodziec węchowy. Aby uzyskać najlepsze parametry rozrodcze, zaleca się używanie żywego, dorosłego knura, w celu dostarczenia pozostałych bodźców. W sytuacjach, gdy trudno jest dostarczyć dobre bodźce zapachowe, BOARBETTER może zapewnić najlepszy poziom stymulacji, maksymalizując tym samym skuteczność wykrywania rui.

Q. ILE RAZY NALEŻY UŻYWAĆ BOARBETTER W PROCEDURZE WYKRYWANIA RUI?

A. BOARBETTER można rozpylać raz lub dwa razy dziennie, w zależności od przyjętej procedury kontroli rui. BOARBETTER może być stosowany przez tyle dni, ile zazwyczaj trwa ekspozycja na knura w ramach procedury wykrywania rui. Aby uzyskać więcej informacji na temat protokołu dostosowanego do Twojego stada, skontaktuj się z lekarzem weterynarii.

Q. CZY MOŻNA STOSOWAĆ BOARBETTER DO KONTROLI LICZBY LOCH POWTARZAJĄCYCH RUJĘ?

A. Kontrola liczby loch powtarzających ruję jest ważnym krokiem w procesie rozrodu, ponieważ może umożliwić ograniczenie liczby dni nieprodukcyjnych w stadzie. Obok badania ultrasonograficznego, kontrole ile loch powtarza ruję mogą pomóc wcześnie określić liczbę loch luźnych. Stosuj BOARBETTER w obecności knura lub przy braku knura jako wygodne narzędzie pomocne w wykrywaniu samic powtarzających ruję.

Module Code: faqs

APLIKACJA PREPARATU BOARBETTER

Q. CZY WRAZ Z PREPARATEM BOARBETTER DOSTĘPNE JEST ODPOWIEDNIE URZĄDZENIE DO JEGO APLIKACJI?

A. Precyzyjne rozpylanie BOARBETTER na tarczę ryjową lochy jest ważne ponieważ zapewnia maksymalną stymulację seksualną. Wraz z produktem dostępny jest specjalny, wygodny w użyciu aplikator umożliwiający rozpylenie produktu. Zapytaj swojego dystrybutora o szczegóły.

Q. JAK PRODUKT BOARBETTER PODAWANY JEST SAMICY?

A. Należy rozpylić dokładnie 4 ml preparatu BOARBETTER bezpośrednio na tarczę ryjową samicy w odległości 20-30 cm. Niebieski barwnik pozwoli stwierdzić, czy produkt został właściwie nałożony. Dozowana dawka została opracowana tak, aby zagwarantować, że locha otrzymała wystarczającą ilość produktu, co zapobiega stratom produktu w trakcie rozpylania.

Module Code: more-information

NIE ZNALAZŁAŚ/ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

h

POBIERZ NASZĄ BROSZURĘ

h
Module Code: repeater

your browser is too old, please use Firefox, Edge or Chrome Download.