Module Code: hero
Module Code: content-block
Module Code: content-title

BOARBETTER is een nieuw product dat de kans op falende berigheidsdetectie in de varkenshouderij helpt te verminderen

Module Code: discover-more-blocks
h
h

HET BELANG VAN GEUR

Bij varkens speelt hun neus een sleutelrol bij de voortplanting. Geur is hierbij zeer belangrijk, gezien de informatie overgebracht via feromonen de seksuele respons bij zeugen triggert, aantoont of de zeug berig is en wanneer het optimale tijdstip voor inseminatie is. Een goede mix van feromonen is hiervoor nodig om de varkenshouder te helpen de berigheid te detecteren.

h
h
h

DE RISICO’S VAN FALENDE BERIGHEIDSDETECTIE

De moderne varkenshouderij heeft 3 belangrijke vereisten: een vruchtbare zeug, een seksueel aantrekkelijke beer en een varkenshouder. Elk van deze vereisten kan op zijn manier de reprodutieve prestaties op het bedrijf sterk beïnvloeden.

De sleutelvragen zijn daarom:

  • Produceert uw beer een voldoende sterke geur?
  • Is uw zeug berig?
h
h
h

VERMINDER DE RISICO’S - GEBRUIK BOARBETTER®

Berigheidsdetectie is afhankelijk van het herkennen van de seksuele respons van de zeug op de aanwezigheid van een beer. Het gebruik van BOARBETTER tijdens uw standaard protocols helpt om het voorkomen van een zwakke seksuele respons te verminderen.

h
h
h

WAAROM BERIGHEIDSDETECTIE BELANGRIJK IS

Berigheidsdetectie is één van de belangrijkste taken op de varkenshouderij. Het niet detecteren van berige zeugen en gelten, of fouten bij de detectie zijn de twee belangrijkste oorzaken van slechte reproductieve prestaties. Berigheidsdetectie meer betrouwbaar maken, vermindert daarom het risico op verliesdagen, laat de bepaling van het optimale inseminatietijdstip makkelijker toe en optimaliseert het afbigpercentage.

h
Module Code: repeater

your browser is too old, please use Firefox, Edge or Chrome Download.