Module Code: hero
Module Code: content-block
Module Code: content-paragraph

Het gebruik van BOARBETTER tijdens uw berigheidsdetectie-protocols helpt u risico’s te verminderen en de reproductieve prestaties op uw varkenshouderij te verbeteren.

Module Code: content-image-block
h

OPTIMALISEER DE FEROMOONONTVANKELIJKKHEID

Het gebruik van BOARBETTER bij uw berigheidscontroles verzekert u ervan dat de berige zeugen aan alle 3 de feromonen worden blootgesteld en dat daardoor de typische gedragsveranderingen maximaal worden getriggerd. BOARBETTER bevat de synthetische analogen van de drie feromonen in berenspeeksel: Androstenone, Androstenol en Quinoline.

BOARBETTER bevat een blauwe kleurstof voor onmiddellijke beoordeling van de applicatie en is gebruiksklaar en eenvoudig te doseren.

Module Code: content-image-block
h

SEKSUEEL GEDRAG TRIGGEREN, VERMINDERT DE KANS OP FOUTE KI-TIMING

Het gebruik van BOARBETTER triggert seksueel gedrag, vermindert het risico op het missen van de start van de berigheid en kan helpen bij het bepalen van de correcte timing voor inseminatie – dit resulteert in:

  • Verlaagd aantal inseminaties.
  • Mogelijk vergrote toomgrootte.

Bovendien kan BOARBETTER helpen om het einde van de berigheid te bepalen:

  • Laattijdige inseminatie verhoogt de kans op post-ovulatoire inseminatie.
  • Hierbij verhoogt de kans op urogenitale infecties, verminderde vruchtbaarheid en kleinere toomgrootte.
Module Code: content-image-block
h

BOARBETTER IS 64% MEER EFFECTIEF²

De combinatie van de drie feromonen in BOARBETTER induceert een wetenschappelijk aangetoonde trigger om een seksuele gedragsveranderingen bij berige zeugen te maximaliseren. Deze respons is 64% meer uitgesproken dan bij behandeling met individuele feromonen.

Module Code: content-image-block

HOE BOARBETTER HET GEDRAG VAN ZEUGEN BEÏNVLOEDT*²

h
Module Code: stats

HOE BOARBETTER UW VARKENSHOUDERIJ KAN VERBETEREN

91%

BREEDING RATE

vs. 100%

93%

PREGNANCY RATE

vs. 93.3%

15

TOTAL BORN

vs. 15

Resultaten van een veldstudie op een commerciële varkenshouderij waarbij de invloed van BOARBETTER + Berengeluiden werden vergeleken met de aanwezigheid van een levende beer tijdens berigheidsdetectie.¹

47 berige zeugen werden blootgesteld aan BOARBETTER en Berengeluiden, terwijl 45 berige zeugen werden blootgesteld aan de aanwezigheid van een mature beer.

h
Module Code: content-block-video

HOE BOARBETTER® TE GEBRUIKEN

4ml BOARBETTER wordt op de neus van de zeug gesprayd met behulp van de applicatorkit en op een afstand van 20-30cm. BOARBETTER bevat een blauwe kleurstof voor visuele bevestiging van de behandeling.

*BoarBetter sold alone – ask your retailer for applicator availability.
h
Module Code: content-image-block

DETECTIE VAN EEN BERIGE ZEUG MET BOARBETTER

h
Module Code: content-block
Module Code: content-title

DE BESTE STIMULATIE OM RISICO’S BIJ BERIGHEIDSDETECTIE TE VERMINDEREN

Module Code: content-block
Module Code: content-paragraph

BOARBETTER® verzekert een consistente en betrouwbare blootstelling aan seksuele feromonen tijdens uw normale berigheidscontrole.

Module Code: discover-more-blocks
h
1

VERMINDER DE KANS OP LAGE OLFACTORISCHE STIMULATIE - GEBRUIK DE BEER + BOARBETTER

BOARBETTER helpt u het risico te beperken en berigheidsdetectie te maximaliseren:

  • Seksuele immaturiteit en individuele variaties kunnen de feromoonconcentraties in de beer sterk beïnvloeden.
  • Gebrek aan interesse – laag libido, vermoeidheid en/of afleiding door voeder kunnen de hoeveelheid stimulerende berenferomonen beperken.
h
h
2

DETECTEER BERIGHEID WANNEER DE BEER HET NIET KAN

BOARBETTER is overal op de varkenshouderij beschikbaar zonder rekening te moeten houden met enige bio-veiligheidsbarrière.
Stalontwerp, arbeidsefficiëntie of bio-veiligheid kunnen ervoor zorgen dat de beer niet tot bij de zeugen gebracht kan worden, terwijl de productiviteit van de varkenshouderij hiervan wel afhankelijk is. Voorbeelden:

  • Berigheidscontroles na inseminatie
  • Oestruscheck tijdens quarantaine
  • Snelle berigheidscontrole bij weinig tijd.

OPMERKING: de aanwezigheid van de beer is steeds wenselijk wanneer mogelijk.

h
Module Code: cta-content-image-block
h

BOARBETTER is beschikbaar bij uw dierenarts. Voor meer informatie over uw dichtstbijzijnde dierenarts, contacteer Vetoquinol.

Module Code: content-block
Module Code: content-paragraph

REFERENTIES: 1. Vela Bello et al. in prep. 2. McGlone et al. 2019. A novel boar pheromone mixture induces sow estrus behaviors and reproductive success. Appl. Anim. Behav. Sci.;219:104832

Module Code: repeater

your browser is too old, please use Firefox, Edge or Chrome Download.