Module Code: hero
Module Code: content-block
Module Code: content-paragraph

Berigheidsdetectie is het proces waarbij bepaald wordt of een zeug ovuleert en ontvankelijk is voor de beer. De brede acceptatie van kunstmatige inseminatie in de varkensindustrie verlegt de verantwoordelijkheid voor een correcte detectie van de beer naar de varkenshouder. Goede reproductieve prestaties zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van het correct bepalen wanneer elke zeug berig is en geïnsemineerd dient te worden.

Module Code: content-block
Module Code: content-title

HET PROCES VAN BERIGHEIDSDETECTIE

Module Code: content-image-block
h

DE ROL VAN DE BEER

Beren zijn aanwezig op de varkenshouderij om de boer te helpen het optimale inseminatietijdstip te bepalen. De beer zorgt voor de seksuele prikkels die de typische seksuele gedragsveranderingen bij berige zeugen triggeren.

Het waarnemen van deze gedragsveranderingen laat de varkenshouder toe het tijdstip van insemineren te bepalen. Sleutelfactoren tot succes zijn:

  • Een volwassen beer
  • Overvloedig speekselen met hoge feromoonconcentraties voor olfactorische stimulatie
  • Correcte respons met langduring neus-aan-neus contact tussen beer en zeug.
Module Code: content-image-block
h

WAT IS HET TYPISCHE GEDRAG VAN BERIGE ZEUGEN?

Het meest betrouwbare symptoom van berigheid is wanneer de zeug een sta-reflex vertoont na het uitoefenen van druk op de rug. Deze procedure wordt ook wel de “back pressure test” genoemd. De zeug kromt hierbij vaak haar rug en zet zich schrap, alsof ze wordt besprongen, door isometrische spiercontracties in de beenspieren. In de aanwezigheid van de beer kan dit gedrag gedurende de ganse berigheid worden geobserveerd. In afwezigheid van de beer zal de berige zeug dit typische gedrag normaal niet of slechts intermitterend vertonen, wat de standaard inseminatieprocedure van de varkenshouder onder druk zet.

Module Code: content-image-block
h
h

DE KUNST VAN BERIGHEIDSDETECTIE

Naast een positieve reactie op de back pressure test zijn andere typische indicaties in berige zeugen:

  • Rechtopstaande oren in respons op druk
  • Herhaald knorren en kreunen
  • Typische staartbewegingen
  • Verminderde eetlust
  • Vaginale uitscheiding.

Niet al deze symptomen zullen steeds tegelijkertijd voorkomen. Zeugen vertonen berigheid vaak op een individueel verschillende manier en het is de “kunst van de varkenshouder” om de signalen bij elk van hen correct te identificeren.

Module Code: content-block
Module Code: content-title

WAAROM BERIGHEIDSDETECTIE BELANGRIJK IS

Module Code: content-image-block
h

Het registreren van de start van de berigheid is belangrijk omdat het bepaalt wanneer de inseminatie best uitgevoerd wordt:

  • Bij fokzeugen met een korte berigheid – bijvoorbeeld bij gelten of bij late ovulatie na spenen – kan het missen van de berigheid de kans op dracht of vruchtbaarheid aanzienlijk reduceren aangezien de inseminatie te laat volgt.²
  • Bij dieren met een langdurige berigheid kan de exacte timing van de start van de berigheid helpen om de beste fertilisatiekans te bepalen, waardoor de toomgrootte wordt geoptimaliseerd.³

Detectie van het einde van de berigheid is ook zeer belangrijk. Inseminatie op een tijdstip nadat de berigheid begint af te nemen verhoogt de kans op post-ovulatoire inseminatie, urogenitale infecties, verminderde vruchtbaarheid en verminderde toomgrootte.

Accurate berigheidsdetectie kan bijdragen tot de optimalisatie van de inseminatieratio per zeug.⁵

Module Code: cta-content-image-block
h

HET BELANG VAN GEUR

De seksueel volwassen beer produceert drie feromonen in zijn speeksel, welke de zeug bereiken door nauw fysiek contact, en welke een belangrijke rol spelen bij het triggeren van de seksuele respons bij berige zeugen.

GA NAAR DE VOLGENDE PAGINA VOOR MEER INFORMATIE OVER HET BELANG VAN GEUR

Module Code: content-block
Module Code: content-paragraph

REFERENTIES: 1. Hemsworth et al. 1988. Habituation to boar stimuli: possible mechanism responsible for the reduced detection rate of estrus gilts housed adjacent to boars. Appl. Anim. Beha. Sci. 19:255-64. 2. Soede NM, Wetzels CC, Zondag W, de Koning MA, Kemp B. Effects of time of insemination relative to ovulation, as determined by ultrasonography, on fertilization rate and accessory sperm count in sows. J Reprod Fertil. 1995 May;104(1):99-106. and Steverink DW, Soede NM, Bouwman EG, Kemp B. Influence of insemination-ovulation interval and sperm cell dose on fertilization in sows. J Reprod Fertil. 1997 Nov;111(2):165-71. 3. Terqui M., Guillouet P., Maurel M‐C., Martinat‐Botté F., 2000. Relationship between peri‐œstrus progesterone levels and time of ovulation by echography in pigs and influence of the interval between ovulation and artificial insémination on litter size. Reprod. Nutr. Develop., 40, 393‐404. 4. Rozeboom KJ, Troedsson MH, Shurson GC, Hawton JD, Crabo BG. Late estrus or metestrus insemination after estrual inseminations decreases farrowing rate and litter size in swine. J Anim Sci. 1997 Sep;75(9):2323-7. 5. Memento de l’éleveur de Porc, 2013. 6. Signoret & du Mesnil du Buisson. 1961. Etude du comportement de la truie en oestrus. IVth Congr. int. Reprod. Anim., La Haye, 171-5.

Module Code: repeater

your browser is too old, please use Firefox, Edge or Chrome Download.