Module Code: hero
Module Code: content-block
Module Code: content-paragraph

Heeft u nog vragen?
Hier zijn enkele veelgestelde vragen over BOARBETTER

Module Code: faqs

Product

Q. WAAROM IS BOARBETTER® EEN INOVATIEF PRODUCT?

A. BOARBETTER is het enige product dat de synthetische analogen van alle drie de feromonen in berenspeeksel combineert. Het werd ontwikkeld na recent wetenschappelijk onderzoek dat de aanwezigheid van een derde feromoonmolecule in berenspeeksel, Quinoline, aangetoond heeft. Ook het positieve effect van deze molecule op de typische gedragsveranderingen bij berige zeugen werd uitgebreid beschreven.

Q. WAT ZIJN FEROMONEN?

A. Feromonen zijn chemische componenten die natuurlijk uitgescheiden worden door dieren en welke een gedragsverandering induceren bij de ontvangers, welke meestal tot dezelfde species behoren. Feromonen dragen aldus bij tot de communicatie tussen dieren.

Q. HOE WERKEN BERENSPEEKSEL-FEROMONEN?

A. Feromonen uit berenspeeksel binden op hun complementaire receptoren in het belangrijkste epitheliaal orgaan: een zone bestaande uit sensorische cellen in de neusholte. Een bepaalde receptor herkent steeds slechts één chemische structuur. Het chemisch signaal wordt dan getransformeerd naar een elektrisch signaal dat zeer snel wordt overgebracht naar het centraal zenuwstelsel. Specifieke gedragsveranderingen kunnen hierdoor waargenomen worden in berige zeugen of gelten. De maximale stimulus wordt pas uitgelokt wanneer alle drie de receptor-types worden geprikkeld.

Q. BEVAT BOARBETTER DIERLIJKE PRODUCTEN?

A. BOARBETTER bevat geen dierlijke ingrediënten. Het is een product op waterbasis dat de synthetische analogen van de natuurlijke feromoonmolecules bevat.

Module Code: faqs

HET GEBRUIK VAN BOARBETTER

Q. WANNEER MOET BOARBETTER GEBRUIKT WORDEN IN DE NORMALE BERIGHEIDSDETECTIE-PROTOCOLS?

A. BOARBETTER moet gebruikt worden als een onderdeel van de normale berigheidscontroles op dag 3-4 na het spenen, om de typische gedragsveranderingen bij berige zeugen te versterken.

Q. HOE LANG BLIJVEN DE EFFECTEN VAN BOARBETTER OP BERIGE ZEUGEN

A. De seksuele respons van berige zeugen omvat een hele reeks aan gedragingen zoals de sta-reflex. De sta-reflex specifiek toont aan dat de zeug klaar is om geïnsemineerd te worden en kan tot 15 minuten na toediening van BOARBETTER blijven aanhouden.

Q. HOE VAAK MOET BOARBETTER GEBRUIKT WORDEN TIJDENS DE BERIGHEIDSCONTROLE?

A. BOARBETTER kan één- of tweemaal daags gebruikt worden afhankelijk van uw normale berigheidscontrole. U kunt BOARBETTER gebruiken telkens wanneer u een zoekbeer inzet in uw normale controleprocedures. Voor meer informatie over het exacte protocol, specifiek voor uw varkenshouderij, kunt u uw dierenarts contacteren.

Q. KAN BOARBETTER DE BEER BIJ BERIGHEIDSDETECTIE VERVANGEN?

A. Succesvolle berigheidsdetectie vereist het gebruik van een zoekbeer om alle verschillende prikkels toe te laten. Van deze stimuli is de olfactorische prikkel de belangrijkste wanneer observatie van gedragsveranderingen bij berige zeugen beoogd wordt. Om de beste productieresultaten te verkrijgen wordt het sterk aangeraden om een levende, volwassen beer te gebruiken. In bepaalde situaties kan het moeilijk zijn om goede olfactorische prikkels te voorzien, hierbij kan BOARBETTER het gewenste stimulatieniveau aanvullen om de berigheidsdetectie te optimaliseren.

Q. KAN BOARBETTER GEBRUIKT WORDEN OM TERUGKOMERS TE DETECTEREN?

A. Controleren op terugkomers is belangrijk voor de varkenshouderij, aangezien het de kans op verliesdagen kan beperken. Naast echografische drachtcontrole kan detectie van terugkomers helpen om “lege” zeugen te identificeren. BOARBETTER kan hierbij gebruikt worden, met of zonder de aanwezigheid van een beer.

Module Code: faqs

BOARBETTER TOEDIENEN

Q. WORDT EEN SPECIFIEK SYSTEEM GEADVISEERD VOOR DE VERNEVELING VAN BOARBETTER?

A. BOARBETTER met voldoende precisie op de neus van de zeug sprayen is belangrijk om een maximale respons te krijgen. Hiervoor is een handige en gebruiksvriendelijke applicator beschikbaar die u via uw dierenarts kunt verkrijgen.

Q. HOE WORDT BOARBETTER OP DE NEUS VAN DE ZEUG TOEGEDIEND?

A. Doseer 4ml BOARBETTER direct op de neus van elke zeug van een afstand van 20 tot 30 cm. De blauwe kleurstof verzekert een visuele confirmatie van de toediening. De dosis is berekend om voldoende opname door de zeug te verzekeren en beperkte verliezen tijdens het sprayen te compenseren.

Module Code: more-information

UW ANTWOORD NIET GEVONDEN?

Contacteer ons voor meer informatie.

h

DOWNLOAD BROCHURE

h
Module Code: repeater

your browser is too old, please use Firefox, Edge or Chrome Download.