Module Code: hero
Module Code: content-block
Module Code: content-paragraph

Bepaalde factoren kunnen aanleiding geven tot een falende berigheidsdetectie – wat op zijn beurt mogelijk leidt tot ondermaatse reproductieparameters, zoals een verhoogd aantal terugkomers en een verminderde toomgrootte.

Module Code: content-image-block
h

PROBLEMEN MET DE BEER

Berigheidsdetectie met behulp van een beer kan een uitdaging zijn op de varkenshouderij:

  • Voldoende neus-aan-neus contact bij elke zeug vereist een sterk seksueel gemotiveerde beer. Vermoeidheid of afleiding door voeder kan de seksuele motivatie limiteren.
  • Jonge beren kunnen seksueel immatuur zijn en onvoldoende feromonen produceren.
  • Oudere beren kunnen verhoogde agressie vertonen, wat gevaarlijk kan zijn voor de varkenshouder.
  • Omwille van bio-veiligheidsredenen kunnen beren in sommige regio’s niet ingezet worden om de veehouder te helpen bij de berigheidsdetectie.
  • Soms zijn beren niet beschikbaar door een tijdelijk tekort of plotse sterfte op de varkenshouderij.
Module Code: content-image-block
h

MOEILIJKE ZEUGEN

Sommige zeugen, voornamelijk de jongere dieren, vertonen de typische symptomen van berigheid niet of slechts in beperkte mate.

Zulke “moeilijke zeugen” moeten extra aandachtig bestudeerd worden om de berigheid te detecteren. Vooral de start van de berigheid en het optimale inseminatietijdstip is bij deze dieren vaak moeilijk te bepalen.

Module Code: content-image-block
h

DE MENSELIJKE FACTOR

De succesratio van berigheidsdetectie is sterk afhankelijk van de vaardigheid, de kennis en de ervaring van de varkenshouder.

Risicofactoren die het succes van de berigheidsdetectie bepalen zijn onder andere:

  • Het correct naleven van de procedures, voornamelijk bij moeilijke zeugen.
  • Het niet onmiddellijk tonen van de typische gedragsveranderingen bij zeugen na initieel contact met de beer – dit wil zeggen dat de varkenshouder extra tijd dient te besteden om er zeker van te zijn dat de berigheid correct wordt gedetecteerd.
  • De noodzaak om regelmatige en herhaalde berigheidscontroles uit te voeren in een reeds druk werkschema op de varkenshouderij.
  • Onervaren of rotatie van personeel.
Module Code: cta-content-image-block
h

VERMINDER RISICO’S: BOARBETTER

BOARBETTER is de ENIGE spray die drie feromonen uit berenspeeksel combineert. Het gebruik van BOARBETTER tijdens uw standaard berigheidscontroles kan de risico’s van een falende detectie ten gevolge van beer en zeug sterk verminderen.

GA NAAR DE VOLGENDE PAGINA VOOR MEER INFORMATIE OVER HET VERMINDEREN VAN DE RISICO’S MET BOARBETTER

Module Code: repeater

your browser is too old, please use Firefox, Edge or Chrome Download.