Module Code: hero
Module Code: content-block
Module Code: content-title

MAXIMALE STIMULATIE BEREIKEN

Module Code: content-paragraph

Een volwassen beer produceert meerdere stimuli, waarvan de olfactorische prikkel de belangrijkste is voor het triggeren van seksueel gedrag bij berige zeugen.¹

Module Code: video-block
h
Module Code: content-image-block
h

BERENSPEEKSEL - DRIE FEROMONEN

Een feromoon is een chemische factor die bij uitscheiding een sociale respons induceert bij dieren behorend tot dezelfde species. Gedurende lange tijd werd aangenomen dat berigheid werd veroorzaakt door slechts twee feromonen: Androstenol en Androstenone.

Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat een derde vluchtige molecule, Quinoline genaamd, aanwezig is in berenspeeksel en dat deze synergetisch werkt met Androstenol en Androstenone voor maximale berigheidsexpressie bij zeugen tijdens de oestrus.²

Module Code: content-image-block

DE OLFACTORISCHE PRIKKEL

De mature beer scheidt drie feromonen uit via het speeksel. Deze bereiken de zeug door nauw fysiek contact. De feromonen worden naar het belangrijkste epitheliale orgaan getransporteerd. In de nasale holte bevindt zich een zone bestaande uit sensorische cellen waar de feromonen worden herkend door hun respectievelijke receptoren.

h
Module Code: content-block
Module Code: content-paragraph

De olfactorische sensorische neuronen transformeren het chemische signaal in een elektrisch signaal dat zeer snel naar het centraal zenuwstelsel wordt getransfereerd. Elke receptor herkent slechts één specifieke chemische structuur. Het maximale seksuele signaal wordt slechts naar de hersenen overgebracht wanneer alle drie de receptor-types worden gestimuleerd.

Module Code: content-image-block
h
Module Code: video-block
h
Module Code: cta-content-image-block
h

DE RISICO’S VAN ONDERMAATSE BERIGHEIDSDETECTIE

Bepaalde factoren bij de beer kunnen de productie van seksuele stimuli, noodzakelijk om berigheidssymptomen bij zeugen uit te lokken, sterk beïnvloeden. Anderzijds kan ook het vermogen van de zeug, om gepast te reageren op de aanwezigheid van de beer, sterk onderdrukt worden.

Deze risico’s beïnvloeden niet alleen de reproductieve prestaties aanzienlijk maar ook de rentabiliteit van de varkenshouderij.

GA NAAR DE VOLGENDE PAGINA VOOR MEER INFORMATIE OVER DE RISICO’S VAN ONDERMAATSE BERIGHEIDSDETECTIE

Module Code: content-block
Module Code: content-paragraph

REFERENTIES: 1. Signoret & du Mesnil du Buisson. 1961. Etude du comportement de la truie en oestrus. IVth Congr. int. Reprod. Anim., La Haye, 171-5. 2. McGlone et al. 2019. A novel boar pheromone mixture induces sow estrus behaviors and reproductive success. Appl. Anim. Behav. Sci.;219:104832. 3. May Matthieu. 2016. Use of solid-phase microecratcion to tedtect semiochemicals in synthetic and biological systems. Master dissertation, Texas Tech University, 78p.

Module Code: repeater

your browser is too old, please use Firefox, Edge or Chrome Download.